Steun ons

Er valt nog veel werk te verrichten op gebied van de behandeling van tumoren in de alvleesklier (pancreascarcinoom) en periampullaire tumoren. De DPCG ontvangt geen primaire financiering en is dan ook volledig afhankelijk van donaties, subsidies en sponsoring van derden. Daarom vragen wij om uw hulp. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Door uw bijdragen kunnen wij op een gestructureerde manier werken aan het verbeteren van de overlevingskansen van patiënten met pancreastumoren en periampullaire tumoren.

Indien u de DPCG op een meer structurele manier wilt sponsoren dan is het ook mogelijk om een afspraak te maken met een of meer bestuursleden. In dat geval verzoeken wij u een mail te zenden naar onze voorzitter of secretaris. Mogelijke vormen van structurele sponsoring zijn bijvoorbeeld sponsoring van bepaald wetenschappelijk onderzoek, instellen van een reisbeurs, prijs of ander item waaraan eventueel uw naam of die van uw instelling/instituut verbonden kan worden.

Ondanks het feit dat onze medisch specialisten zich kosteloos inzetten voor de hier boven genoemde doelen zijn financiële middelen van groot belang. Deze zijn vooral noodzakelijk om arts-onderzoekers te kunnen aanstellen die de wetenschappelijk onderzoeken uitvoeren, en voor allerhande logistieke kosten.

In 2012 ontving de DPCG een subsidie van ZonMw voor het oprichtingssymposium en een 'startsubsidie' van KWF, zie deze link.

Ons IBAN-nummer:
NL50ABNA0610110551 te Bilthoven
t.n.v. Stichting DPCG - IQ Molenaar
  

Hoofdsponsoren*

abbott

 

www.abbottnederland.nl

logo avkv

 

www.avkv.nl
logo ipsen www.ipsen.nl
novartis www.novartis.com


*De hoofdsponsoren ondersteunen de DPCG financieel, zij hebben geen invloed op het wetenschappelijk onderzoek en ander (publicatie-)beleid van de DPCG.