APOLLO

update: november 2019

 

 

 

 

De APOLLO-studie is een prospectieve, multicenter, gerandomiseerde studie tussen twee gangbare uitsnijdmethoden (Verbeke [axiaal] versus Adsay [bivalven]) van het Whipple-preparaat om te kijken op welke manier accurater de primaire origine van de tumor kan worden vastgesteld. Daarnaast wordt ook gekeken naar secundaire uitkomstmaten, waaronder R1-percentage, inter-observer agreement en aantal geoogste lymfeklieren.

 

Voortgang:

 

Inclusies: 128/128 preparaten

 

Deelnemende centra:

 

- Amsterdam UMC, locatie AMC (reeds gestart)

 

- St. Antonius Nieuwegein (goedgekeurd, nu starten)

 

- Erasmus MC (ingediend)

 

- Radboud UMC (inventarisatie)

 

Hoofdonderzoekers:

Stijn van Roessel (chirurgie, Amsterdam UMC - locatie AMC), e-mail

Marc Besselink (chirurgie, Amsterdam UMC - locatie AMC)

 

Joanne Verheij (pathologie, Amsterdam UMC - locatie AMC)

Eline Soer (pathologie, Amsterdam UMC - locatie AMC)

Lodewijk Brosens (pathologie, UMCU)