PACAP-1

 Update januari 2020: 4 van de 17 centra zijn gestart

PACAP1logo 

Achtergrond: Met het kwaliteitsproject PACAP-1 trial beoogt de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) de overleving en kwaliteit van leven voor patiënten met een pancreascarcinoom in Nederland te verbeteren door middel van implementatie van PACAP-1 practices via een multicenter stepped-wedge cluster randomized controlled trial (RCT). Deze PACAP-1 practices zijn geïdentificeerd uit de eerste drie PACAP registratiejaren (NKR+/DPCA/PROMs data). Om het doel van de verbetering van overleving en kwaliteit van leven te realiseren is een nauwe landelijke samenwerking met regionaal maatwerk vereist. Uiteindelijk is het doel een landelijke kwaliteitsimpuls te veroorzaken binnen de pancreaskankerzorg in Nederland.

 

Design: De PACAP-1 trial is een stepped-wedge cluster RCT. In 17 clusters (de 17 DPCG-centra en hun verwijzende regio) zullen de PACAP-1 practices stapsgewijs geïmplementeerd worden. De volgorde waarop de clusters over zullen gaan naar de PACAP-1 practice fase zal worden gerandomiseerd. Door middel van een wash-in fase leren de centra gefaseerd de details van de PACAP-1 practices (zie figuur). In ieder DPCG centrum is een regionaal pancreasteam geïdentificeerd dat fungeert als regionaal expertise aanspreekpunt.

 

Uitkomsten: De primaire uitkomstmaat is 1-jaarsoverleving. Secundaire uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven, 3- en 5-jaarsoverleving, en succes van implementatie van de PACAP-1 practices. Uitkomsten van patiënten die zijn behandeld in de current practice fase zullen worden vergeleken met uitkomsten van patiënten die zijn behandeld in de PACAP-1 practice fase.

 

 

Verder heeft PACAP ook aangetoond dat de huidige documentatie en registraties verbeterd moeten worden. Steeds meer landelijke studies maken gebruik van data uit de PACAP registraties. Voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van al het  pancreasonderzoek in Nederland is het belangrijk om de registraties te verbeteren. Tevens zal aandacht gevestigd worden op trialparticipatie binnen DPCG studies, omdat deze inclusies verbeterd kunnen worden en nu vaak slechts door een beperkt aantal DPCG centra gedragen worden.

 

 

 

Contact: e-mail PACAP-1 research team
Coördinerend onderzoekers:
Tara M. Mackay en Anouk E. Latenstein
Hoofdonderzoekers: Jeanin E. van Hooft, Casper H.J. van Eijck, J. (Hanneke) W. Wilmink, Hanneke W. M. van Laarhoven, Marc G.H. Besselink

 

Stepped wedge RCT design PACAP 1