Expertpanel

Update: Maart 2018

 

Klik hieronder op één van de expertpanels om een aanvraag te doen.

Let op: zorg dat u gebruik maakt van Google Chrome als internetbrowser om een gebrande CD te uploaden.

DPCG ExpertpanelPELICANExpertpanel

 

 

pdf2  Klik hier voor gedetailleerde gebruikersinstructies.

Op het gebied van de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker zijn de laatste jaren grote stappen gezet, vooral bij de behandeling van patiënten bij wie de tumor nog niet is uitgezaaid, maar ook niet verwijderd kan worden (dit gaat om 40% van alle patiënten).

 


Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 1 op de 5-10 patiënten alsnog geopereerd kan worden na chemotherapie met FOLFIRINOX. Niet alle patiënten komen in aanmerking voor deze behandeling. Indien een operatie niet mogelijk is kan behandeling soms bestaan uit lokaal ablatieve technieken (naaldablatie), zoals irreversibele elektroporatie (NanoKnife®) of radiofrequente ablatie (RFA). Optimale toepassing van FOLFIRINOX, een eventuele operatie en deze ablatietechnieken zijn momenteel onderwerp van onderzoek door de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). 

 

 


Alvleesklierkanker komt echter relatief weinig voor. Hierdoor zijn niet alle behandelcentra bekend met de laatste ontwikkelingen omtrent de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker. Ervaring met de diagnostiek en keuze voor de juiste behandeling door een medisch specialist spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke uitkomst voor de patiënt.

 

 


Om 
de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker te kunnen verbeteren heeft de DPCG een Expertpanel ingesteld. Dit panel bestaat uit verschillende specialisten met bewezen expertise op het gebied van alvleesklierkanker. Alle experts zijn werkzaam in centra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker in Nederland en nemen deel aan deze multidisciplinaire werkgroep. Zie hieronder een overzicht van alle deelnemende specialisten en centra waarin zij werkzaam zijn.


Artsen die een patiënt hebben met (vermoeden van) alvleesklierkanker, en twijfelen aan of bevestiging zoeken over de gestelde diagnose of het te voeren behandelplan kunnen online een intercollegiaal consult aanvragen bij het Expertpanel. Naar aanleiding van het advies kan een patiënt, indien gewenst, worden verwezen naar een expertisecentrum in de regio.

 

 


Voor het ontwerpen en uitvoeren van het online systeem heeft de DPCG gekozen voor een samenwerking met Fysicon. Via het online portal (EVOCS) kunnen patiëntgegevens en beeldvorming via een beveiligde verbinding worden verstuurd, waarbij tevens de beelden (CT, MRI) in oorspronkelijke kwaliteit beschikbaar kunnen worden gesteld. Van dit systeem kan gratis gebruik gemaakt worden voor verwijzingen naar het landelijk Expertpanel Pancreascarcinoom.

 


Zie hieronder een weergave van het proces en bijbehorende tijdsduur van verwijzing via het Expertpanel Pancreascarcinoom.

 

flowchart expertpanelsite

 


M.G.H. Besselink, chirurg, Amsterdam UMC (locatie AMC)  (projectleider)

O.R.C. Busch, chirurg, Amsterdam UMC (locatie AMC) (voorzitter DPCG)

I. de Hingh, chirurg, CZE Eindhoven

C. van Eijck, chirurg, ErasmusMC, Rotterdam

B. Groot Koerkamp, chirurg, ErasmusMC, Rotterdam

B.A. Bonsing, chirurg, LUMC Leiden

R.M. van Dam, chirurg, Maastricht UMC+

M.F. Gerhards, chirurg, OLVG Amsterdam

K.P. de Jong, chirurg, UMCG Groningen

I.Q. Molenaar, chirurg, UMC Utrecht

G. Kazemier, chirurg, Amsterdam UMC (locatie VUmc)

H.W.M van Laarhoven, medisch oncoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

J.W. Wilmink, medisch oncoloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

C.Y. Nio, radioloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

S.S. Phoa, radioloog, Amsterdam UMC (locatie AMC)

T. Bollen, radioloog, Antoniusziekenhuis Nieuwegein

R.S. Dwarkasing, radioloog, ErasmusMC Rotterdam

N.C. Krak, radioloog, ErasmusMC Rotterdam


Coördinatoren:

Stijn van Roessel, arts-onderzoeker DPCG, e-mail