PANODE

Update: april 2020

 

PANODE

 

PAncreatic intra-operative NOdal status: should it influence DEcision making during pancreatoduodenectomy in patients with pancreatic or periampullary cancer?
A prospective multicenter observational cohort - PANODE study

Achtergrond:

Patiënten met pancreascarcinoom waarvan preoperatief bekend is dat zij lymfkliermetastasen buiten het resectiegebied hebben, komen niet in aanmerking voor chirurgische resectie. Echter, soms wordt pas intra-operatief duidelijk dat er lymfkliermetastasen buiten het resectiegebied zijn. De literatuur is niet eenduidig omtrent het nut van routinematige sampling van lymfklieren buiten het resectiegebied, het wel/niet afzien van resectie bij (microscopische of macroscopische) lymfekliermetastasen, noch over de prognose van patiënten met lymfekliermetastasen buiten het resectiegebied. In het huidige tijdperk van verbeterde palliatieve chemotherapie (i.e. FOLFIRINOX, nab-paclitaxel) zijn deze onduidelijkheden alleen maar toegenomen.

PANODE is een landelijke prospectieve cohort studie waarbij lymfklierstations 8a (a. hepatica), 9 (truncus coeliacus) en 16b1 (aortocavaal) routinematig worden verwijderd en gemarkeerd. Doel van het onderzoek is het evalueren van de survival in patiënten met en zonder lymfekliermetastasen buiten het standaard resectiegebied.

Inclusie criteria: Pancreatoduodenectomie in verband met (verdenking) maligniteit (zowel pancreas-, cholangio-, papil-, duodenumcarcinoom)

Standard Operating Procedures

1. Resectie lymfeklierstations 8a, 9 en 16b1:
- Station 8a: op a hepatica communis
- Station 9 : bij de truncus coeliacus, dissectie vanaf rechts naar links, 1e klier verwijderen, geen noodzaak om alle klieren rondom truncus te verwijderen.
- Station 16b1: verwijderen van al het weefsel in het aortocavale venster (onder de niervene tot aan AMI, +/- 4cm)
- KLIEREN IN APARTE POTJES AANLEVEREN en markeren om welk station het gaat

2. PA aanvraag:
- Klinische informatie zoals gebruikelijk
- Graag de lymfklierstations 8a (hepatica), 9 (truncus) en 16b1 (aortacavaal) in 3 separate potjes aanleveren incl uitleg
- Vraagstelling: Hoeveel lymfeklieren klieren aanwezig? Metastasen? Alle lymfeklieren svp halveren en totaal insluiten.

3. Dataverzameling:
- Via de DPCA

 

Nieuws

Oktober 2015: De PANODE items zijn aan de DPCA toegevoegd. Mocht u behoefte hebben aan de aangepaste data dictionary t.b.v. uw batch-aanlevering inclusief PANODE items, kunt u deze opvragen bij een van de studiecoördinatoren

 

Voortgang: momenteel dataverzameling en -analyse

Inclusies: 506/506 

 

Studiecoördinatoren

Annelie Suurmeijer, e-mail

        Bobby Pranger, e-mail

 Hoofdonderzoekers

Prof. dr. Quintus Molenaar, e-mail  

Prof. dr. Marc Besselink, e-mail