Wetenschappelijke commissie

Retrospectief onderzoek met bestaande DPCG data
De DPCG Wetenschappelijke Commissie beoordeelt studievoorstellen van retrospectieve studies (gebruik van bestaande DPCA/PROMs/NKR/PancreasParel data/samples, gebruik van bestaande data uit DPCG trials, nieuw te verzamelen retrospectieve data), en coördineert verschillende wetenschappelijke activiteiten. Beoordeleingen van studievoorstellen van prospectieve studies gaan via de DPCG werkgroepvergadering. Hiervoor kunt u contact opnemen met de voorzitter. Voor de vergaderdata van de zowel de werkgroep als de wetenschappelijke commissie  in 2020 klik hier
 
Een uitgebreide beschrijving van de taken en werkwijze van de DPCG wetenschappelijke commissie en het template onderzoeksprotocol kunt u hier downloaden:
 

De eerstvolgende deadline voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is 27 mei 2020 (onder voorbehoud). Uw onderzoeksvoorstel kunt u indienen per mail. De onderzoeksvoorstellen worden besproken tijdens de eerstvolgende vergadering. Deze vergadering vindt plaats op 10 juni 2020 (via een online verbinding). U zult worden uitgenodigd om bij het bespreken van uw onderzoeksvoorstel aanwezig te zijn. In principe begint de vergadering om 16:30 uur; indien er veel studievoorstellen worden ingediend wordt dit mogelijk 16:00 uur.

 

Let er op dat u de template DPCG auteurschappen toevoegt op de titelpagina en onder het kopje 'auteurschappen'. Hiernaast zullen alle publicaties 'on behalf of the Dutch Pancreatic Cancer Group' gepubliceerd worden.   

Verder komt het ten goede van het beoordelingsproces wanneer u voor het indienen van het voorstel contact opneemt met de coördinator van de desbetreffende registratie, om vervolgens de beschikbaarheid te bespreken. Bij de NKR is het toevoegen van een itemlijst aan uw studievoorstel verplicht.

Contactpersoon variabelen: PACAP PROM's: Tara Mackay, e-mail
Contactpersoon variabelen: DPCA en PancreasParel: Annelie Suurmeijer, e-mail
Contactpersoon NKR data: Lydia van der Geest, e-mail

Klik hier om de data dictionary van de DPCA te downloaden
Hier kunt u informatie vinden over NKR variabelen

Steun DPCG voor subsidieaanvraag
De DPCG Wetenschappelijke Commissie beoordeelt tevens op verzoek van de aanvrager of een subsidieaanvraag gesteund wordt door de DPCG. Een subsidieaanvraag die ingediend wordt zonder officiële DPCG ondersteuningsbrief, zal beschouwd worden als niet-geldig.
 
De volgende criteria gelden:
• Studieopzet en -ontwikkeling komt uit een DPCG-centrum.
• Er participeren minstens drie DPCG-centra in de studie.
• De subsidieaanvraag is minstens vier weken voor de deadline van indienen van de aanvraag voorgelegd aan de DPCG (zie procedure).

De procedure is als volgt: 
• De subsidieaanvraag wordt minstens vier weken voor de deadline van indienen van de aanvraag, verstuurd naar Bas Groot Koerkamp (secretaris wetenschappelijke commissie) en Tara Mackay, per mailLet erop dat u naast (een samenvatting van) uw studieopzet, een voorstel voor verdeling van de auteurschappen over de DPCG-centra ook een financieel plan meestuurt.
 
• De aanvraag wordt per mail beoordeeld door de wetenschappelijke commissie (reactie volgt binnen twee weken).
 
     – Minimaal vijf leden dienen te reageren, waarvan minimaal 80% voor ondersteuning van de aanvraag moet stemmen.
• Bij goedkeuring volgt een officiële bevestiging van ondersteunen van de voorzitter namens de DPCG. 
• Indien de studie waarvoor subsidie werd aangevraagd doorgang vindt, wordt deze door de aanvragers gepresenteerd op de DPCG-vergadering. Na goedkeuring door de DPCG-vergadering zal de studie officieel een DPCG-studie worden en zullen alle stukken die voortkomen uit de studie (protocollen, abstracts, publicaties) ‘on behalf of the Dutch Pancreatic Cancer Group’ gepubliceerd worden.
 
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
1. Het onderzoek zal redelijkerwijs tot de vaststelling van nieuwe inzichten op het gebied van medische wetenschap leiden.
2. Het onderzoek voldoet aan de eisen van een juiste methodologie van wetenschappelijk onderzoek.
3. Het aantal benodigde patiënten danwel lichaamsmaterialen voor de studie is redelijkerwijs haalbaar. 
4. Er is een deugdelijk financieel plan voor de uitvoering van het onderzoek (indien van toepassing).
5. Er is niet een bestaand soort gelijk project binnen de DPCG.
6. Patiëntenplatform Living With Hope Foundation (LWHF) dient voorafgaand aan/tijdens/na de studie betrokken te worden bij het opstellen/uitvoeren van de studie waarbij duidelijk dient te worden omschreven wat de bijdrage van LWHF is in de verschillende stadia van de studie.
7. De aanvraag dient voorzien te zijn van een 'support letter' van LWHF.
8. Onderdeel van de aanvraag dient een uitleg te zijn in 'lekentaal' die eenvoudig door patiënten kan worden begrepen voor zover deze niet is meegenomen in de PIF (Patiënt Informatie Formulier).

Deelnemers wetenschappelijke comissie

M Besselink chirurg Amsterdam UMC (AMC) Voorzitter
B Groot Koerkamp chirurg ErasmusMC Secretaris, e-mail
H van Laarhoven medisch oncoloog Amsterdam UMC (AMC)  
J de Vos medisch oncoloog MUMC  
F Dijk bioloog Amsterdam UMC (AMC)  
C van Eijck chirurg ErasmusMC  
B Bonsing chirurg LUMC  
S Festen chirurg OLVG  
H Wilmink medisch oncoloog Amsterdam UMC (AMC)  
S Luelmo medisch oncoloog LUMC  
H van Santvoort chirurg UMCU/St Antonius  
M Stommel chirurg RadboudUMC  
J van Hooft MDL-arts Amsterdam UMC (AMC)  
M Blondeau Jurist    
V de Meijer chirurg UMCG  
L Brosens patholoog UMCU  
O Busch chirurg Amsterdam UMC (AMC) Bestuurslid DPCG
I de Hingh chirurg CZE Bestuurslid DPCG
Q Molenaar chirurg UMCU Bestuurslid DPCG
M Bruno MDL-arts ErasmusMC Bestuurslid DPCG
G van Tienhoven radiotherapeut Amsterdam UMC (AMC) Bestuurslid DPCG
J Glas bestuurslid LWHF  Living With Hope Foundation  

G Patijn chirurg Isala ziekenhuis Zwolle  

M Bijlsma bioloog Amsterdam UMC  

Contactpersoon/ coördinerend arts-onderzoeker: e-mail